Høringssvar fra Amyoga annette mæle

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige foreskriftshjemler i smittevernloven og helse beredskapsloven for håndtering av koronapandemien.