Høringssvar fra Monica Roskifte

Dato: 18.03.2022

Disse midlertidige unntaksbestemmelsene må opphøre!

Tiltakene har vært uvitenskapelige. Gjeldende beredskapsplaner har av en eller annen grunn vært satt til side. Kostnadene, både økonomisk, og menneskelige har vært enorme.

Data og statistikk viser at tiltakene overhodet ikke har stått i forhold til den faren som myndigheter og media varslet om, dersom tiltak ikke ble satt inn. Tiltakene har i liten grad hjulpet, og må evalueres før de utvides slik det foreslås.

Pfizer’s siste dokumenter angående dødsfall og alvorlige bivirkninger er oppsiktsvekkende.

Vaksineringen må stoppes umiddelbart!

Ytringsfrihet og demokratiet må gjeninnføres.