Høringssvar fra Inette Sofia

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette! Det er trist og skummelt at dette er oppe til høring! Jeg er for fred og at vi tar vare på menneskerettighetene. Ved neste virus: kan dere ikke informere folket om hvordan man best mulig kan ta vare på sin egen helse. Med vitaminer, frisk luft osv... istedenfor å presse på med en vaksine mange har fått bivirkninger av.