Høringssvar fra Kjetil Catillus

Dato: 08.03.2022

Absolutt NEI til forlengelse !!!!!!!