Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 612316

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av koronatiltakene, tiltak som ikke kan begrunnes vitenskapelig og som er i strid med grunnloven og menneskerettighetene må fjernes øyeblikkelig. Norges fremtid settes i fare ved å videreføre disse tiltakene.