Høringssvar fra Atle

Dato: 11.03.2022

Min stemme går til å skrote dagens midlertidige lovverk som har med dagens såkalte pandemi og for eventuelle fremtidige pandemier å gjøre.

Dette har ingenting med helse, demokrati, ytringsfrihet og menneskets medfødte frihet å gjøre. 

Man må få lov til å bestemme over egen kropp og ta egne beslutninger ift. hva som er til det beste for den enkelte.

Alle disse tiltakene ødelegger folk og er ikke til hverken folks eller landets beste!

Ja til frihet!

Nei til segregrering!