Høringssvar fra Jørn Grimstad

Dato: 20.03.2022

Jeg mener fullmaktene ikke bør videreføres.

Når de inngripende tiltakene ikke kommer med konkrete avveiinger og begrunnelser, kan heller ikke annen, kompetent kompetanse kontrollere tiltakenes nødvendighet eller lovlighet. Da er rettsvernet til den som rammes av tiltakene pr. definisjon borte siden ingen kan kontrollere makten.

Jeg fikk ikke til å legge inn hele teksten som jeg hadde skrevet på forhånd, med sine begrunnelser og argumenter, så den er lasta opp som pdf-fil.

Vedlegg