Høringssvar fra Kamek AS

Dato: 07.03.2022

    • Kamek AS er sterkt imot
    • forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.