Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 205239

Dato: 11.03.2022

Se vedlagte svar på høring datert 11.3.2022.

Mvh

Thor Hansen

Vedlegg