Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146280

Dato: 09.03.2022

Nei til forslaget om å forlenge smittevernloven. Smittevernstaten er en trussel mot rettsstaten, og derved en trussel mot de frie demokratiske samfunn.