Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295436

Dato: 05.03.2022

Kjære regjering. Jeg mener det ikke er grunn for å forlenge den midlertidige smittevernsloven. Vi ser nå at åpningen av samfunnet var den korrekte løsningen. Bruk heller ressursene og god tid på å evaluere det som ble gjort og gjør dette til solid kunnskap, om vi må håndtere en lignende situasjon i fremtiden.

Vennlig hilsen

Line Tandberg Bråthen