Høringssvar fra Linn

Dato: 21.03.2022

Nei til segregering

Ja til fritt helsevalg

Ja til demokrati hvor man selv bestemmer

Nei til tvangsvaksinering