Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 560876

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei, til dette forslaget.