Høringssvar fra Brynhild Myrkaskog

Dato: 19.03.2022

Eg er i mot forlengelse av midlertidig smitte-forskrifter og beredskap. Det er unødvendig, og må avsluttast. Denne alvorlege inngripen i folks privatliv og helse, er uloveleg. Eg har suveren rett på mi helse, mitt liv og valgene eg tek i ang det. Stopp denne ulovelege inngripen i livet mitt, avslutt det midlertidige smitte-regime og planer!