Høringssvar fra Grete Kveen

Dato: 10.03.2022

Jeg er i mot videreføring.