Høringssvar fra Ingvild Eskeland

Dato: 21.03.2022

Jeg sier et klart NEI til forlengelse av koronatiltakene og alle dekreter og lovverk som sementerer disse. Tiltakene bryter i utgangspunktet med vår egen grunnlov, Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen. De er i strid med alminnelig rettsfølelse og vår lange tradisjon for frivillighet, selvbestemmelse og tillit. En forlengelse må ikke vedtas uten en dyptgående prinsippiell og demokratisk gjennomgang av alt vi som samfunn og enkeltmennesker har vært igjennom de siste årene. Vi vet langt mer nå enn for 2 år siden og det må få konsekvenser for hvordan vi går videre. Det er mer enn tydelig at håndteringen av korona mangler basis i vitenskap og den har heller ikke støtte i erfaringer nasjonalt eller internasjonalt. De viser med all mulig tydelighet at lockdown, munnbind, isolasjon osv har minimal om noen, effekt på smittespredning, men har derimot enorme konsekvenser for den enkelte og for samfunnet - for økonomi, helse og livskvalitet. Det er dehumaniserende tiltak som rammer barn, unge, gamle og sårbare i særlig grad. Koronaviruset har vist seg å være omtrent som en sesonginfluensa. Vaksinene er mildt sagt lite effektive og med helt uakseptable tall for alvorlige bivirkninger. At norske politikere og helseteknokrater ser ut til ikke å forholde seg til disse fakta er mildt sagt skremmende. Det peker i retning av et knefall for legemiddelindustrien. Forslaget om forlengelse av koronatiltakene bør følgelig skrinlegges og arkiveres som en skamplett på den norske humanistiske tradisjon.