Høringssvar fra Linda Fjeld-Nielsen

Dato: 16.03.2022

Det er ingen behov for forlengelse av smittevernloven! Smittevernloven i seg selv bryter mot menneskerettighetene, og en dødsrisiko på 0,03% kan ikke forsvare at friheten til ethvert individ blir innskrenket så de grader som den har blitt de siste to årene. De samfunnsøkonomiske konsekvensene rundt de forskjellige tiltakene er så store at jeg frykter at vi må forsøke å rette opp i de i mange mange år fremover.

nei til forlengelse!