Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 439218

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidig forskrift av smittevernloven for håndtering av covid.

Nå begynner hverdagen å bli normal igjen. Ikke utsett det norske folk for mere usikkerhet.
kovid er ikke en allmennfarlig sykdom, folk flest tåler dette helt fint.