Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 298426

Dato: 17.03.2022

Nei til koronasertifikat!

Situasjonen er nå kommet til et punkt der den største andelen av Norges befolkning er vaksinert.

Den lille prosenten som ikke er vaksinert til nå utgjør ingen trussel hverken for vaksinerte eller for sprengte sykehusinnleggelser.

Et koronnapass nå vil kun markere et skille mellom vaksinerte og uvsksinerte og har ingen smittevernsfordeler lengere.

Vaksineringen er frivillig og da blir et slikt pass kun et pressmiddel eller et symbol for splittelse - utafor/innafor.

Dette er ikke vårt demokrati tjent med.

Vi er et av verdens fremste land i likestilling, da bør vi la likestillingen ikke bare gjelde kvinner og menn men å likestille hvert eneste individ i vårt lille land. Det innebærer også å likestille vaksinerte og uvaksinerte.

Som stolt nordmann håper jeg inderlig at vårt vakre, flinke, gode, lille land non en gang går foran som et godt eksempel noe vi er globalt kjent for i loven om likestilling her oppe i nord.