Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425676

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av de "midlertidige" bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven som er foreslått å forlenges til 1. juli 2023!
Det er ikke noe faktisk behov for å forlenge de midlertidige bestemmelsene til 1. juli 2023.