Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 616120

Dato: 21.03.2022

Midlertidige tiltak er ikke midlertidige dersom de forlenges på ubestemt tid og, ikke minst: Koronaepidemien kan ikke benyttes i evigheter som begrunnelse for inngripende tiltak.

En forlengelse er begrunnet på nåværende tidspunkt, sykdomsbildet tatt i betrakning. Disse forskriftshjemlene må følgelig opphøre, settes ut av funksjon og, i realiteten, erklæres døde og maktesløse.