Høringssvar fra Anne Grethe R.

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Ja til frihet! Nei til tvang!

I forbindelse med utbrudd av et virus der de fleste som dør eller blir alvorlig syke, allerede har en høy alder, er det fullstendig feil å straffe hele befolkningen med strenge tiltak.

Jeg mener at innreisekarantene på hotell er et drastisk og helt unødvendig inngrep i et menneskes liv.

Isolering og smittekarantene skaper uhelse for de som rammes.

Barn og unge må sette livet på vent, og er sårbare i oppveksten. De trenger sårt det sosiale i alle faser.

Psykologiske faktorer : mer arbeidsledighet, flere konkurser, økt psykisk helsehjelp, flere selvmord. Osv..

Jeg ser ikke at regjeringens forslag er til nytte for noe eller noen!

Makt og tvang er dårlig løsning!