Høringssvar fra Dag Hennum

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovstridige, menneskerettsstridige, og bryter Nurnbergkoden og Helsinkideklarasjonen.