Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 305547

Dato: 18.03.2022

Nei. Forslaget må forkastes.