Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 200445

Dato: 11.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag. Omikron er ikke en allmennfarlig sykdom.

Disse lovendringene ble utviklet i en nødssituasjon etter hasteprosedyre og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser.

Med den tilegnede kunnskapen vi nå innehar om både sykdom, nedstengninger, og inngripende tiltak, er det nå på tide og lære av sine feil, og aldri gjenta de. Se fremover på hvordan vi kan bygge opp igjen samfunnet med de menneskerettigheter vi er medfødt, og som er kjempet frem av våre forfedre. Samt kutte ut de medisinske forsøkene på barn, unge, og friske mennesker så fort som overhode mulig.