Høringssvar fra Anna-Elisabeth Kjellevold

Dato: 21.03.2022

Forslaget bør forkastes i sin helhet.