Høringssvar fra Ingvild

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av disse midlertidige forskriftshjemler! Helt ubegripelig at dette fortsatt vurderes forlenget. Om dette går gjennom kan det true vårt demokrati, menneskerettigheter og grunnloven!! Da vil det på et eller annet tidspunkt gå ut over alle i dette landet, inkludert dere som tar beslutningen. Og byrden av å være årsaken til dette, vil dere måtte bære. Vi er født frie og skal forbli frie, og kunne leve våre liv i fred!