Høringssvar fra Elisabet Frostadottir

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette!! Ja til frihet til å kunne ta egne vurderinger og velge selv. Menneskerettigheter må ikke bli overstyrt av staten.