Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 399922

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt imot dette høringsforslaget da det strider mot Grunnloven og våre grunnleggende menneskerettigheter.