Høringssvar fra Harald Teigen

Dato: 17.03.2022

17/3.-2022.

Høringssvar på høringsuttalelse H2903054, Forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven.
Med frist 21.03.2022.

Å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven er et lovstridig forslag, som må trekkes tilbake og frafalles en gang for alle, dersom demokratiet skal bevares i Norge.
Grunnlaget for regjeringens forslag er Solbergregjeringens unntakslover fra 2020. Vi har nå ingen unntakstilstand i Norge - vi har ikke pandemi, og "omikron" er ingen allmennfarlig sykdom.

Vedrørende den korte høringsfristen (4.-21. mars 2022) slutter jeg meg fullt ut til jussprofessor Hans Petter Graver som sier:
"Å ha en så kort frist i et så alvorlig spørsmål som dette, er nærmest et overfall på den norske offentligheten og en latterliggjøring av det norske demokratiet. Det er naturligvis helt umulig å få belyst dette spørsmålet på en demokratisk og veloverveid måte på mindre enn tre uker."
Det er meget iøynefallende at regjeringen sender ut høringsnotatet samme dag som fristen for høringssvar vedrørende koronasertifikat utløper.
Gjøres dette i håp om at folket "har senket skuldrene" og alle blikk er rettet mot Ukraina??
Tilliten til Støre og regjeringen falt med tyngde som blyloddd.

Er det av frykt for, eller press fra EU som får Støre til å gå frem slik han og regjeringen gjør? (Se EU's plan for Europa fra 2018) Høringsforslaget fra regjeringen er som fordekt, permanent innføring av "smittevernstaten", og blir en trussel mot et fritt, demokratisk samfunn.
Fra EU's planer er veien kort til WHO's planlagte globale "pandemilovgivning". De planene er allerede under utvikling, noe Støre og regjeringen garantert er informert om, og klar over at foregår.
Å tekkes EU's og WHO's planer innebærer i praksis å avskaffe nasjonalstatens myndighet, og gjør det umulig for Norge å selv bestemme hvilke "pandemi"- og helsetiltak som er de mest hensiktsmessige her i landet.
En slik avskaffelse av nasjonalstatens myndighet er i praksis også en avskaffelse av grunnleggende rettigheter og frihet for folket. Derfra er veien kort til forbud mot f.eks. å ha en avslått mobiltelefon. (Jfr. Sør-Korea)
Med sitt høringsforslag er Støre og regjeringen med på å legge et mulig grunnlag for en slik situasjon i Norge, noe de snart bør innse. (Kanskje vet de det allerede?)
Hvorfor tværer da Støre slik på Solbergregjeringens "midlertidige unntakstilstandsregime"?

Forslaget om videreføring er lagt ut til høring, men hvor er informasjon og debatt rundt noe som i Norge er så dyptgripende? Ikke et ord i avisene (så langt jeg kan se). De skriver nok hva de får beskjed om at de kan skrive, og om hva de ikke kan skrive.

Med dette ber jeg Støre og regjeringen (og Stortinget!) om å ivareta det norske folks frihet og rettigheter, ved å trekke tilbake og forkaste forslaget om midlertidig forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og la det frie demokratiet leve i Norge.
Støre må tale EU-kommisjonen "midt imot" (husk; David slo Goliat), og trekke tilbake dette høringsforslaget.

Eller: Ønsker Støre å gå inn i historien som "Statsministeren som avskaffet demokratiet i Norge". (?)

Nei til Smittevernstaten! Ja til Demokrati og Rettsstaten!

Dette høringssvaret har kopi som dokumentasjon på at det er sendt inn til regjeringen.no 17.03.2022.
Det er helt uakseptabelt dersom PST gis adgang til å bruke svaret for å kartlegge det de kaller "antistatlig tankegods" om corona og covid 19.
Eventuell sensur av dette høringssvar blir sendt til Sivilombudsmannen for behandling der.
Kvittering for svaret sendes min e-postadresse.

Harald Teigen.