Høringssvar fra Lise Beate Bjerknes

Dato: 20.03.2022

Nei! Og atter nei!

På tide å se dere godt i speilet!

Politikere er ansatt av folket! Vi er folket, folket har makt! Frivillig å være del av AS Norge!