Høringssvar fra Einar Rudaa

Dato: 17.03.2022

Dette forslaget er jeg helt i mot. Nei, nå er det behov for grundige juridiske vurderinger om hva som kan gjøres i nødssituasjoner og hva som ikke kan staten kan gjøre av tiltak uten å bryte noen av våre lover.