Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192010

Dato: 10.03.2022

NEI til forlengelse av smittevernloven.