Høringssvar fra Olaug Borud

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven.