Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286731

Dato: 17.03.2022

Norge er et fritt land og bør fortsette å bli det, uten inndeling på de vaksinerte og uvaksinerte. Uten koronapass og uten tvangsvaksinering, spesielt når det gjelder kovid vaksinen