Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 501491

Dato: 06.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Dette har sluttet å handle om helse, og begynt å handle om kontroll. Norge skal ikke blindt føye seg etter EU sine regler.

Dette er ikke en pandemi lenger, men en endemi, og dette viruset vil aldri kunne bli kontrollert av ett vaksine pass, eller andre inngripende regler, som går på tvers av menneskerettighetene om å bestemme selv over liv og helse.