Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 503420

Dato: 20.03.2022

Forslaget strider åpenbart mot grunnleggende menneskerettigheter og jeg ER STERKT IMOT

jeg ønsker frihet.