Høringssvar fra Eva Cudrio

Dato: 19.03.2022

Dette strider mot demokratiske prinsipper og prinsippet for frihet som det norske samfunnet bygger på. Det er en stor skam at dette blir forslått i Norge spesielt når vi ser at vaksinene ikke virker og hvilke skader den har påført mange av de som har blitt "tvunget" til å ta vaksinen. Dette er uhørt og det burde ha ført til konskenser for de som har sittet med beslutningsmandat.