Høringssvar fra Anne Lise Egeli Pedersen

Dato: 21.03.2022

Dette er jeg helt imot. Gud har født oss alle med fri vilje. Og folk må ha tillitt fra myndighetene til å kunne ta vare på sin egen helse, og hensyn til andre.