Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344441

Dato: 19.03.2022

Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, må det oppfattes som et alvorlig brudd på grunnloven knyttet til innbyggernes naturett, frihet og menneskerettighetskonvensjonen