Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542838

Dato: 21.03.2022

Vi har ikke bruk for en smittevernstat som skal segregerte folket. Vi har menneskerettigheter og de skal ikke tilsidesettes.