Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285238

Dato: 17.03.2022

Jeg er imot Corona setifikat.