Høringssvar fra Bjørn Arild Lindland

Dato: 20.03.2022

Nei, nei, nei! Dette er ikke riktig å gjøre. Det må ligge til stortinget å avgjøre i slike tilfeller som at det senere skulle oppstå en pandemi og ikke i en smittevernlov! Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn! Jeg er for frihet og vern av menneskerettiheter. Så nei kjære regjering, dette må ikke vedtas!!