Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119713

Dato: 08.03.2022

Nei til forlengelse av hørings forslaget. Pandemien er ferdig i Norge