Høringssvar fra Live Å.Belstad

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette da det frarøver oss vår frihet

Viktig at dere fokuserer på menneskerettighetene. Husk dere er valgt av folket og skal jobbe for folket

Lett å glemme i iveren etter å utøve makt