Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 583216

Dato: 21.03.2022

Nei, dette er jeg ikke enig.