Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240637

Dato: 14.03.2022

Jeg sier nei til dette, og ber om at forslaget forkastes!