Høringssvar fra Lea Øvretveit

Dato: 20.03.2022

Å innføre koronasertifikat er udemokratisk, grunnlovsstridig og et stort brudd på menneskerettighetene. I et demokrati skal vaksinasjon være frivillig. Dersom konsekvensene av å ikke la seg vaksinere blir innskrenkinger av grunnlovsfestede friheter er det i praksis tvang. Når vaksinene ikke fungerer lengre (og i det hele tatt fungert med tanke på smitte) finnes det ingen grunnlag for å innføre et slikt pass.