Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363917

Dato: 19.03.2022

Jeg mener at ingen av hjemlene bør iverksettes.