Høringssvar fra Kina Lund Fossheim

Dato: 17.03.2022

Jeg sier NEI til dette forslaget og ber om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.